Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne
Szukaj
Close this search box.

NABÓR

Zapisz swoje dziecko do naszego przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

1
2
3
4
5
Dane osobowe dziecka
Imię (imiona) dziecka *
Data urodzenia *
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? *
Nazwisko dziecka *
PESEL dziecka
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? *
Rodzaj niepełnosprawności
Struktura rodziny
Aby przejść dalej proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
1
2
3
4
5
Adres zamieszkania dziecka
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Powiat
Kod pocztowy
Województwo
Proszę uzupełnić brakujące pola!
1
2
3
4
5
Dane matki/opiekunki prawnej
Imię (imiona)
Nazwisko
Telefon
E-mail *
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Powiat
Kod pocztowy
Województwo
1
2
3
4
5
Dane ojca/opiekuna prawnego
Imię (imiona)
Nazwisko
Telefon
E-mail
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Powiat
Kod pocztowy
Województwo
Proszę uzupełnić brakujące pola!
1
2
3
4
5
Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (choroby, alergie, wady rozwojowe)
Inne uwagi, propozycje, sugestie