Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne
Szukaj
Close this search box.

O NAS

Dowiedz się więcej o naszym przedszkolu

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

CO NIECO O NAS

Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Zakątek” powstało w 2016 r. Jesteśmy placówką, której głównym zadaniem jest pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. Priorytetowe miejsce wśród szeregu naszych działań zajmuje rozwijanie kompetencji społecznych oraz potrzeby komunikacji z drugim człowiekiem, wspieranie rozwoju poznawczego naszych wychowanków i zwiększanie ich samodzielności. Istotą naszej pracy jest przekonanie o wyjątkowości każdego dziecka, dlatego też formy i metody pracy dobierane są zgodnie aktualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami rozwojowymi podopiecznych.  Zajęcia edukacyjne realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, według autorskich programów dydaktycznych, uwzględniających aktualny poziom funkcjonowania i możliwości psychofizyczne dzieci.

W naszej pracy stosujemy m.in.: rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC (Augmentative and Alternative Communication) w tym PECS (Picture Exchange Communication System), krąg polisensoryczny, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę rozwijania percepcji wzrokowej wg Marianny Frostig, elementy metody „Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz, programy aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Marianny i Christophera Knill, stymulację sensoryczną wg Carla Delecato i inne.

Oferta placówki to szeroki zakres zajęć terapeutycznych indywidualnych, jak i grupowych. Są to:

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA,
 • LOGOPEDIA,
 • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM,
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,
 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,
 • TRENING UWAŻNOŚCI
 • HIPOTERAPIA,
 • TERAPIA RĘKI,
 • ZAJĘCIA GRAFOMOTORYCZNE,
 • ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE,
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE,
 • ZAJĘCIA TECHNICZNE,
 • ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE,
 • ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ P. DENNISONA,
 • ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,
 • BASEN,
 • ZAJĘCIA WYCISZAJĄCO – RELAKSACYJNE
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ ZMYSŁOWĄ
 • BAJKOTERAPIA
 • LOGORYTMIKA
 • ZAJĘCIA STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

PROFESJONALNI NAUCZYCIELE

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

INNOWACYJNA EDUKACJA

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

WSPANIAŁA ATMOSFERA

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

DOSKONAŁE WARUNKI ROZWOJU

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

UDZIAŁ DZIECI W PROJEKTACH

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

FACHOWE TERAPIE

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANA DIETA

NAJLEPSZA EDUKACJA

PRZEDSZKOLNA!

Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Zakątek” zapewnia bezpieczne i komfortowo urządzone sale do terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych, wyposażone w pomoce i materiały edukacyjne wspomagające rozwój dziecka. Posiadamy również bogato wyposażoną salę do Terapii Integracji Sensorycznej, tablicę i podłogę interaktywnąogrodzony plac zabaw, szeroką klatkę schodową z niskimi stopniami, parking dla rodziców. Oferujemy wyżywienie uwzględniające dietę bezmleczną, bezglutenową, bezcukrową (placówka jest wpisana do rejestru placówek żywienia zbiorowego SANEPID).

Zaczarowany Zakątek - Przedszkole Terapeutyczne